Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2022

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" zwyciężył w kategorii "Odpowiedzialność" w konkursie "Mazowi [ ... ]

Przeczytaj więcej...
Opieka Wytchnieniowa

    Od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie się realizacja usług opieki wytchnieniowej w formie wspar [ ... ]

Przeczytaj więcej...
Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie, ul...

  Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 współrealizuje projekt d [ ... ]

Przeczytaj więcej...
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom ora...

  Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zak [ ... ]

Przeczytaj więcej...
Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”

Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”
realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Wiedza, Edukacj [ ... ]

Przeczytaj więcej...
Aktualności archiwalne

Aktualności

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" zwyciężył w kategorii "Odpowiedzialność" w konkursie "Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej 2022” organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla wyróżniających się w obszarze ekonomii społecznej – podmiotów ekonomii społecznej, firm i instytucji oraz osób wspierających i zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu.

https://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/wydarzenia/wyniki-konkursu-mazowiecka-marka-ekonomii-spolecznej-2022/

 

 

Od 1 kwietnia 2022 r. rozpocznie się realizacja usług opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2022, który finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:

Celem Programu jest:

 • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;
 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź równoważnym. Skorzystanie z pobytu osoby niepełnosprawnej przez okres 7 lub 14 dni pod całodobową opieką personelu domu pomocy społecznej jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje oraz załączniki do pobrania znajdują się na stronie: Opieka wytchnieniowa w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa" – edycja 2022 - Wsparcie (um.warszawa.pl)

Realizatorami Programu Opieka Wytchnieniowa są:

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant"

 1. Sternicza 125

01-350 Warszawa

Osoba do kontaktu - Beata Gozdek

Tel. 22 665 22 39 wew. 102

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

www.dpskombatant.waw.pl

 

Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami"

 1. Bohaterów 46/48

03-007 Warszawa

Osoba do kontaktu – Justyna Zarecka

Tel. 786 856 726

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 – 15.30

www.dpspodbrzozami.pl

 

 

 

Warszawskie dni seniora 2021

 

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Dofinansowanie projektu: 16 369,88 zł

 

 

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” otrzymał grant, który jest wsparciem domów pomocy społecznej
i  został przyznany z funduszy europejskich w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.
Grant został przeznaczony jako finansowe wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej, w tym personelu,
w celu zapewnienia właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenia pensjonariuszy w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Z otrzymanych pieniędzy został wypłacony dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarki oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pensjonariuszy oraz personelu.

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Realizatorem projektu jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wartość uzyskanego grantu: 9 370,13 zł.


 

Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie, ul. Elekcyjna 6 współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Dofinansowanie projektu: 9 370,13 zł

 

 

 

 

Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”
realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

     Informujemy, że Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie, ul. Elekcyjna 6, otrzymał grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce  z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

     Środki finansowe z otrzymanego grantu zostaną przeznaczone na wsparcie personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami  przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczania skutków COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 105 417,99 zł.

 

Otrzymana z Województwa Mazowieckiego pomoc rzeczowa - oczyszczacze powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A. wraz z kartridżami.

Jednostkowa wartość oczyszczacza to kwota 8 730,29 złotych brutto a Kartridża Electronica ITEL S.A.  350,80 zł.

 

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Domu Pomocy Społecznej Budowlani

Dom Pomocy Społecznej Budowlani zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsbudowlani.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-28.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-10.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 10. Strona nie posiada głosowego czytnika treści,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020 r.
 • Deklarację zaktualizowano dnia: 31.03.2021 r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jolanta Brodzińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 836 66 62 wew. 101 w godzinach od 9:00 do 15:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej Budowlani znajduje się w Warszawie, w dzielnicy Wola, przy ul. Elekcyjna 6.

Najbliższe przystanki autobusowe: Monte Cassino, Park Moczydło.

Najbliższy przystanek tramwajowy: Elekcyjna.

Najbliższy przystanek metra: Księcia Janusza.

 

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 1. Wejście główne do budynku DPS dobrze widoczne, łatwe do zlokalizowania i wyraźnie wyodrębnione od reszty budynku. Dojście do budynku znajduje się od strony ulicy Elekcyjnej 6,
 2. W budynku DPS nie ma informacji głosowych i pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z przewodnika, którym jest osoba pełniąca dyżur w recepcji przy wejściu do budynku.
 3. Na terenie DPS znajduje się wytyczone miejsce do parkowania pojazdów dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur w recepcji.