Mieszkańców naszego Domu w codziennych sprawach wspiera personel w skład którego wchodzą: pracownicy socjalni, psychologowie, pielęgniarki, pracownicy kuchni, opiekunki,  pokojowe, terapeuci  oraz  cała  obsługa  administracyjna i techniczna.

 

Agnieszka Osiak - Stanisławska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”

 

Adriana Puławska - Zastępca Dyrektora

- kieruje Działem Administracyjno-Gospodarczym,

- zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.

 

Marta Kosińska - p.o. głównej księgowej

- kieruje Działem Finansowo-Księgowym.

 

Katarzyna Sandomierska - Kierownik DOT

- kieruje Działem Opiekuńczo-Terapeutycznym,

- odpowiada za organizację i sposób sprawowania opieki bezpośredniej nad mieszkańcami Domu.

 

Sylwia Grzesikspecjalista pracy socjalnej

Anna Mówińskaspecjalista pracy socjalnej

 

<<Wstecz>>