Mieszkańców naszego Domu w codziennych sprawach wspiera personel w skład którego wchodzą: pracownicy socjalni, psychologowie, pielęgniarki, pracownicy kuchni, opiekunki,  pokojowe, terapeuci  oraz  cała  obsługa  administracyjna i techniczna.

 

Agnieszka Osiak - Stanisławska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”

 

Katarzyna Zalewska - p.o. Zastępcy Dyrektora

 

Magdalena Strawińska-Rolka - p.o. głównej księgowej

- kieruje Działem Finansowo-Księgowym.

 

Katarzyna Sandomierska - Kierownik DOT

- kieruje Działem Opiekuńczo-Terapeutycznym,

- odpowiada za organizację i sposób sprawowania opieki bezpośredniej nad mieszkańcami Domu.

 

Starszy specjalista pracy socjalnej

pomaga w sprawach osobistych, w rozwiązywaniu problemów prywatnych, w załatwianiu spraw urzędowych, w utrzymywaniu kontaktów z rodziną mieszkańca i środowiskiem, udziela informacji o świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

 

<<Wstecz>>