RYTM DNIA

Osoba mieszkająca w naszym Domu może ustalić swój indywidualny rytm dnia lub dowolnie skorzystać z proponowanych usług.
Od poniedziałku do piątku można skorzystać m.in.: z pracowni terapii zajęciowej, ćwiczeń usprawniających, zajęć relaksacyjnych, czy gier towarzyskich.
W niedzielę można spotkać się z duszpasterzem i uczestniczyć we mszy świętej.

Poranek w naszym Domu to m.in. czas na ćwiczenia usprawniające oraz realizowanie zleceń medycznych.
Przedpołudnie wypełnione jest indywidualnymi zajęciami, fizykoterapią, terapią zajęciową oraz porządkowaniem pokoi.
Następnie czas popołudniowy to spotkania w kawiarni, w sali widowiskowej lub organizacja spotkań okolicznościowych.
Późne popołudnie oraz wieczór każdy spędza indywidualnie. Jest to także dobry czas na odwiedziny najbliższych.

ODWIEDZINY
Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” jest placówką otwartą dla wszystkich. Wszyscy mieszkańcy mogą swobodnie wychodzić na zewnątrz.
Odwiedziny najbliższych i znajomych mogą odbywać się w ciągu całego tygodnia w godzinach od 8:00 do 22:00.

 

 

 

 

<<Wstecz<<