Nowo przybyli mieszkańcy w początkowym okresie pobytu w DPS, są przez personel traktowani w sposób szczególny. Wiemy o tym, że wprowadzanie zmian w życie starszej osoby może być kłopotliwe, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia ze zmianą  miejsca zamieszkania. Dlatego też, otaczamy intensywną opieką osobę, która jest w tzw. okresie adaptacyjnym. Udzielamy szeregu informacji odnośnie funkcjonowania naszego Domu, oprowadzamy po obiekcie, pomagamy w urządzeniu pokoju zgodnie z potrzebami nowego mieszkańca, dbamy o zapewnienie większości niezbędnych rzeczy i co najważniejsze - wprowadzamy w życie społeczności DPS. Jesteśmy przekonani, że tego typu działania przyczyniają się do złagodzenia napięcia w początkowym okresie pobytu w naszym Domu. Jeśli minie tzw. okres adaptacyjny, wspólnie z nowym mieszkańcem zastanawiamy się nad dostosowaniem stopnia naszej pomocy do możliwości jego funkcjonowania. Polega to na: podejmowaniu działań, które mają na celu osiągnięcie pewnej samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności, a także uczestniczeniu w życiu społecznym i kulturalnym Domu oraz realizowaniu zainteresowań. Doświadczenie pokazuje, że jest to niezwykle ważne, ponieważ pozwala na możliwość decydowania o sobie, co wpływa na lepsze funkcjonowanie danej osoby.