W wypełnianiu naszej misji znaczącą  rolę  zajmuje indywidualna opieka nad każdym mieszkańcem. Pomimo takiego sposobu realizowania potrzeb nie jesteśmy w stanie  zastąpić pomocy i wsparcia jakiej potrzebują nasi pensjonariusze ze strony swojej rodziny. Dlatego też, dla dobra podopiecznych zachęcamy ich bliskich do:

- utrzymywania relacji,

- kontaktowania się z personelem,

- pomocy w realizowaniu spraw osobistych – zwłaszcza towarzyszenia podczas wizyt lekarskich,

- udzielania wsparcia przy podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji przy czym należy pamiętać, że to mieszkaniec dokonuje wyboru.

Jesteśmy przekonani, że tego typu współpraca zaowocuje satysfakcją pensjonariusza z możliwości przebywania w naszym Domu oraz zadowoleniem jego rodziny.