Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” świadczy:

 1. Usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:
  1. miejsce zamieszkania,
  2. wyżywienie i organizacja posiłków: mieszkańcy mają zapewnione 3 posiłki dziennie,
  3. możliwość wyboru zestawu posiłków (diety: podstawowa - uwzględniająca wszystkie techniki kulinarne, łatwo strawna - dla osób z dolegliwościami przewodu pokarmowego, cukrzycowa - z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów),
  4. utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych.

 2. Usługi opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych:
  1. całodobowa opieka pielęgnacyjna i opiekuńcza,
  2. niezbędna pomoc w załatwianiu spraw codziennych.

 3. Usługi wspomagające, polegające na:
  1. umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
  2. zabiegach ogólnousprawniających,
  3. podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
  4. umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
  5. zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców.

 4. Pomoc pracownika socjalnego:
  1. pomoc w sprawach osobistych,
  2. pomoc w rozwiązywaniu problemów prywatnych,
  3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  4. pomoc w utrzymywaniu kontaktów z rodziną mieszkańca i środowiskiem,
  5. udzielanie informacji o świadczeniach i dostępnych formach pomocy.

 5. Usługi w zakresie wypełniania czasu wolnego:
  1. organizacja terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej,
  2. możliwość korzystania z biblioteki, prasy codziennej,
  3. organizacja świąt, uroczystości okazjonalnych,
  4. możliwość udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych organizowanych przy współpracy z placówkami kulturalno-oświatowymi.

 6. Pomoc psychologiczną:
  1. pomoc w adaptacji domowych warunków środowiskowych,
  2. pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów,
  3. indywidualne konsultacje psychologiczne.

 7. Możliwość kontaktu z kapelanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

W celu wzbogacenia oferty skierowanej do potrzeb mieszkańców pracownicy Domu w porozumieniu z Radą Samorządu Mieszkańców współpracują z wolontariuszami oraz organizacjami pozarządowymi.

WAŻNE

Dom nie świadczy usług zdrowotnych, nie zatrudnia lekarza. Dom Pomocy Społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

<<Wstecz<<