Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

zaproszenie do składania ofert

zaproszenie do składania ofert - wersja skanowana

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - projekt umowy

SPROSTOWANIE DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT