Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

* Ogłoszenie

* SIWZ

* Załączniki

* MODYFIKACJA SIWZ

* Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

* Pytania i odpowiedzi 23.09.2019

* Pytania i odpowiedzi 30.09.2019

* Informacja z otwarcia ofert

* Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

* Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia