Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

„Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2022.

identyfikator postępowania i link do systemu miniPortal