Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł

Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2023

identyfikator postępowania i link do systemu miniPortal

Ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6

identyfikator postępowania i link do systemu miniPortal

Ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6

identyfikator postępowania i link do systemu miniPortal

„Dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej do Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie (01-128), ul. Elekcyjna 6 w roku 2022.

identyfikator postępowania i link do systemu miniPortal