Zamówienia na usługi społeczne

Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia

 

 

Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia

 

Ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy
Społecznej "Budowlani" w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6