Zamówienia na usługi społeczne

„Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia.” Numer postępowania: DAG.341.3.5.2020

 

Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia (Postępowanie numer: DAG.341.3.3.2020)