Zamówienia na usługi społeczne

Ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6 (numer postępowania DAG.341.3.1.2020)