Zamówienia na usługi społeczne

Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia Postępowanie nr DAG.341.3.4.2021

Identyfikator postępowania w systemie Miniportal: 68306145-79ed-4a37-ac77-218b0c5ca5c7

Ogłoszenie

SWZ

Załączniki

Pytania i odpowiedzi

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

identyfikator postępowania w systemie Miniportal: da23512e-f478-4ef3-90bc-314ffae1a7cd